Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Byggeplassen

MÅNEDENS BILDE

Her vil du finne månedlige oppdateringer fra byggeplassen slik at du kan følge fremdriften til prosjektet.

NOVEMBER

Nå skjer det mye på byggeplassen, og det skjer fort.

Det er nå to tårnkraner i aktivitet på tomten. Siden sist har vi støpt ferdig bunnplata, og de aller fleste ytterveggene i kjelleren. Vi er også i gang med støp av dekket over kjelleren.

IMG_0404.jpg

OKTOBER

I oktober begynte vi arbeidet med armering og støping av bunnplate og fundamenter.

Oktober.jpg

SEPTEMBER

I september satt vi spaden i jorda. På bildet ser du utgraving av parkeringskjelleren.

September.JPG